investiční projekty, kterými žijeme...

Zaměřujeme se na investice na území České republiky a Slovenska, tedy regionů, které chceme aktivně rozvíjet. Investujeme do projektů v oborech, které dobře známe a staráme se o společenský přesah naší činnosti. U každé investiční příležitosti posuzujeme kromě obvyklých ekonomických parametrů také míru přidané hodnoty, kterou můžeme projektu dát.

Svým projektům jsme věrní, proto je většinou dlouhodobě provozujeme a aktivně řídíme. Výnosy investic v nich ponecháváme pro jejich další rozvoj.

Investice, které přinášejí hodnotu svému okolí.

Nemovitosti

Seniorské rezidence

firma:  Rezidence Cézava, s. r. o.


Připravujeme v České republice síť soukromých seniorských rezidencí, které poskytnou klientům zázemí i péči. Rezidenci Cézava navrhujeme společně se zkušenými architekty, ale také s lidmi z oboru seniorské péče, kteří pomohli doladit nejmenší detaily. Nyní probíhají práce na výstavbě spodních pater budovy. S dokončením stavby počítáme v září 2023. Od srpna 2023 zahájíme zkušební provoz, na který chceme navázat v lednu 2024 přechodem do plného provozu.

www.rezidencecezava.cz


Development

firma:  ENKORY, a. s.


Společnost ENKORY, a.s. se zabývá developmentem rezidenčních nemovitostí v atraktivních venkovských oblastech. Klientům přináší příjemné a kvalitní bydlení za dostupnou cenu, obcím seriózní partnerství. Výsledkem naší práce jsou rezidenční oblasti vybudované s respektem ke krajině a stávajícím obyvatelům. Zakládá si především na precizní přípravě projektů a vysoké odborné péči věnované každému projektu.

www.enkory.cz


Zemědělská půda

firma:  HERAGRA, s. r. o.


Farmou HERAGRA rozšiřujeme aktivity nákupu a dlouhodobé správy půdy také do regionu Vysočiny. HERAGRA pomáhá farmě Herálec, s níž dlouhodobě spolupracujeme, stabilizovat základnu pozemků s vizí vlastnictví a dlouhodobé aktivní správy vedoucí k šetrnému hospodaření a dobré kondici vlastněné půdy.

www.heragra.czVýroba

Výroba pelet

firma:  VOSTOK s. r. o.


Výroba ekologického zdroje vytápění – dřevěných pelet a briket o výkonu 15.500 tun ročně. Pelety jsou vyráběny ze 100% dřeva bez využití jakýchkoliv pojiv. Výroba navíc využívá ekologický zdroj tepla. Pelety VOSTOK vynikají kvalitou A1, na kterou jsou certifikovány dle normy ENPlus. Jsou proto žádané zákazníky v západní Evropě. Aktuálně jsme rozšířili produkty pro naše zákazníky o brikety.

www.vostokpellets.sk


Sušení ovoce

firma:  PETRUSKA, a. s.


Moderní pásovou sušárnu ovoce a zeleniny v přísných standardech potravinářské výroby provozujeme v srdci českomoravské vysočiny. Naše výrobky ochutnáte například v müsli předních českých výrobců, pochutnat si můžete také na vynikajícím křupavém ovoci, které pod vlastní značkou VITAMAN prodáváme v obchodních sítích.

www.petruska-cz.cz
www.vitaman.cz


Energocentrum Želovce

firmy:  SELU, s. r. o. a JURIKY, s. r. o.


Bioplynové elektrárny o celkovém výkonu 2 MWe zpracovávají biomasu z blízkého regionu. Elektrárny využívají zbytkové teplo, které dodávají blízké výrobně pelet.

   

BPS MERYDEN, Herálec

firma:  MERYDEN, a. s.


Bioplynová stanice o výkonu 840 kW, umístěná v Herálci na Vysočině. Stanice zpracovává biomasu a druhotné produkty blízkého zemědělského podniku. Přispívá k péči o krajinu, zvyšuje zaměstnanost v regionu a zbavuje okolí zápachu díky brzké likvidaci těchto druhotných produktů anaerobní technologií.

www.meryden.cz


FV elektrárny v CZ a SK

firmy:  HUTIRA FVE - OMICE, a. s., IBOLIDEN, a. s., SPV Ľadovo 8, s. r. o., SPV Ľadovo 9, s. r. o.


Naše elektrárny často vznikají na místech, která bylo třeba revitalizovat. Například fotovoltaickou elektrárnu OMICE jsme vystavěli ve vytěžené části lomu, další stojí v Božicích na místě rozpadlého JZD. Celkem spravujeme 9 MWe FV zdrojů.


Výroba bioCNG

firma:  GASEA, s. r. o.


Připravujeme realizaci projektu na čištění bioplynu na bioCNG, který bude sloužit v dopravě a přispívat tak k ekologizaci individuální a hromadné dopravy. Současně tak budeme zvyšovat aktuální nezávislost České republiky na zemním plynu. V oblasti biometanu budeme následně hledat další partnery pro spolupráci na obdobných projektech.

www.gasea.czZemědělství

Agropodnik Želovce

firma:  AGROPODNIK Želovce, s. r. o.


Tuto farmu jsme převzali do správy s vizí synergické spolupráce s dalším naším projektem v Želovcích. Zlepšili jsme hospodaření tohoto podniku po ekonomické stránce a optimalizovali jsme zdejší zemědělskou praxi. Zavedli jsme prvky přesného zemědělství i strategického plánování. Naše působení významně posílilo ekonomiku farmy, podnik se tak mohl vybavit nejmodernější technikou a zvětšit výměru hospodaření. Nyní jde o regionálně respektovanou farmu, která navíc poskytuje svoji moderní techniku formou služeb sousedním zemědělcům.

www.agropodnikzelovce.sk


Farma Herálec

firma:  Zemědělské obchodní družstvo v Herálci


Farma Herálec přicházela do portfolia SUR LIE pozvolna, nejprve na bázi partnerství při provozu bioplynové stanice a dále na bázi finanční podpory a rozvoje nových projektů na farmě. Farma Herálec má v regionu více než šedesátiletou tradici v rostlinné i živočišné výrobě. Naší vizí je rozvoj a modernizace všech postupů. V rostlinné výrobě jde o zavádění protierozních opatření a postupů, které povedou k zadržování vody v krajině. V živočišné výrobě pracujeme na zlepšování podmínek chovů i zavedení zpracování výstupů z živočišné výroby.

www.farmaheralec.czSlužby

Projekční kancelář

firma:  TOLZA, spol. s r. o.


Projekční společnost těží z více než deseti let zkušeností se stavební činností. Věnuje se projektování a zprostředkovává veškerou administrativu při výstavbě, jako jsou stavební povolení, územní rozhodnutí a další. Tvoří veškeré projekty rodinného bydlení, komerčních, administrativních i výrobních budov od návrhu po prováděcí projekt.

www.tolza.czLogo

Kvalifikovaně spravujeme
a rozvíjíme investice