Investiční projekty,
kterými žijeme

Zaměřujeme se na investice na území České republiky a Slovenska, tedy regionů, které chceme aktivně rozvíjet. Investujeme do projektů v oborech, které dobře známe a staráme se o společenský přesah naší činnosti.
U každé investiční příležitosti posuzujeme kromě obvyklých ekonomických parametrů také míru přidané hodnoty, kterou můžeme projektu dát.
Svým projektům jsme věrní, proto je většinou dlouhodobě provozujeme a aktivně řídíme. Výnosy investic v nich ponecháváme pro jejich další rozvoj.

NEMOVITOSTI

Seniorské rezidence

firma: Rezidence Cézava, s. r. o.

Budujeme síť soukromých seniorských rezidencí, které klientům poskytnou útulný domov i kvalitní péči. První z plánované sítě zařízení je Rezidence Cézava pro 250 klientů, kterou právě dokončujeme na okraji Brna.

Aktuálně máme hotovou hrubou stavbu a postupujeme s pracemi na interiérech. Dokončení stavby směřujeme do konce roku 2023. Následně zahájíme zkušební provoz, který nám umožní důkladně otestovat všechny aspekty rezidence. Z jara 2024 se těšíme na přivítání našich prvních klientů a přechod do plného provozu.

www.rezidencecezava.cz

Development

firma: ENKORY, a. s.

Společnost ENKORY, a.s. se zabývá developmentem rezidenčních nemovitostí v atraktivních venkovských oblastech. Klientům přináší příjemné a kvalitní bydlení za dostupnou cenu, obcím seriózní partnerství. Výsledkem naší práce jsou rezidenční oblasti vybudované s respektem ke krajině a stávajícím obyvatelům. Zakládá si především na precizní přípravě projektů a vysoké odborné péči věnované každému projektu.

www.enkory.cz

Zemědělská půda

firma: HERAGRA, s. r. o.

Farmou HERAGRA rozšiřujeme aktivity nákupu a dlouhodobé správy půdy také do regionu Vysočiny. HERAGRA pomáhá farmě Herálec, s níž dlouhodobě spolupracujeme, stabilizovat základnu pozemků s vizí vlastnictví a dlouhodobé aktivní správy vedoucí k šetrnému hospodaření a dobré kondici vlastněné půdy.

www.heragra.cz

Projekční kancelář

firma: TOLZA, spol. s r. o.

Projekční společnost těží z více než deseti let zkušeností se stavební činností. Věnuje se projektování a zprostředkovává veškerou administrativu při výstavbě, jako jsou stavební povolení, územní rozhodnutí a další. Tvoří veškeré projekty rodinného bydlení, komerčních, administrativních i výrobních budov od návrhu po prováděcí projekt.

www.tolza.cz

VÝROBA

Výroba pelet

firma: VOSTOK s. r. o.

Výroba ekologického zdroje vytápění – dřevěných pelet a briket o výkonu 15.500 tun ročně. Pelety jsou vyráběny ze 100% dřeva bez využití jakýchkoliv pojiv. Výroba navíc využívá ekologický zdroj tepla. Pelety VOSTOK vynikají kvalitou A1, na kterou jsou certifikovány dle normy ENPlus. Jsou proto žádané zákazníky v západní Evropě. Aktuálně jsme rozšířili produkty pro naše zákazníky o brikety.

Výroba firmy VOSTOK je poháněna čistě ekologickou energií z obnovitelných zdrojů.

www.vostokpellets.sk

Průmyslová sušárna ovoce

firma: PETRUSKA, a. s.

Moderní pásovou sušárnu ovoce dle přísných standardů potravinářské výroby provozujeme v srdci českomoravské vysočiny. Naše výrobky ochutnáte například v müsli, tyčinkách a čajích předních českých i evropských potravinářských výrobců. Jsme certifikovaní dle normy FSSC 22000 a certifikovaní výrobci BIO.

Výroba firmy PETRUSKA je poháněna čistě ekologickou energií z obnovitelných zdrojů.

www.petruska-cz.cz

Výroba bioCNG

firma: GASEA, s. r. o.

Vyrábíme zušlechťováním bioplynu stlačený biometan neboli bioCNG, které slouží jako zdroj energie v dopravě. Přispíváme tak k ekologizaci hromadné dopravy a současně zvyšujeme nezávislost České republiky na zemním plynu. V oblasti biometanu hledáme další partnery pro spolupráci na obdobných projektech.

Výroba firmy GASEA je poháněna čistě ekologickou energií z obnovitelných zdrojů.

www.gasea.cz

ENERGETIKA

Energocentrum Želovce

   

firmy: SELU, s. r. o., JURIKY, s. r. o.

Bioplynové elektrárny o celkovém výkonu 2 MWe zpracovávají biomasu z blízkého regionu. Elektrárny využívají zbytkové teplo, které dodávají blízké výrobně pelet.

BPS MERYDEN, Herálec

firma: MERYDEN, a. s.

Bioplynová stanice o výkonu 840 kW, umístěná v Herálci na Vysočině. Stanice zpracovává biomasu a druhotné produkty blízkého zemědělského podniku. Přispívá k péči o krajinu, zvyšuje zaměstnanost v regionu a zbavuje okolí zápachu díky brzké likvidaci těchto druhotných produktů anaerobní technologií.

www.meryden.cz

FV elektrárny v CZ a SK

firmy: HUTIRA FVE - OMICE, a. s., IBOLIDEN, a. s., SPV Ľadovo 8, s. r. o., SPV Ľadovo 9, s. r. o.

V České republice a na Slovensku provozujeme celkem 9 MWe fotovoltaických elektráren. Naše elektrárny vznikaly také na místech, která bylo třeba revitalizovat. Například fotovoltaickou elektrárnu OMICE jsme vystavěli ve vytěžené části kamenolomu. Díky precizní výstavbě i zodpovědné správě naše elektrárny dlouhodobě dosahují výkony nad průměrem výroby fotovoltaických elektráren v našem regionu.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Farma Herálec

firma: Zemědělské obchodní družstvo v Herálci

Farma Herálec přicházela do portfolia SUR LIE pozvolna, nejprve na bázi partnerství při provozu bioplynové stanice a dále na bázi finanční podpory a rozvoje nových projektů na farmě. Farma Herálec má v regionu více než šedesátiletou tradici v rostlinné i živočišné výrobě. Naší vizí je rozvoj a modernizace všech postupů. V rostlinné výrobě jde o zavádění protierozních opatření a postupů, které povedou k zadržování vody v krajině. V živočišné výrobě pracujeme na zlepšování podmínek chovů i zavedení zpracování výstupů z živočišné výroby.

www.farmaheralec.cz

Agropodnik Želovce

firma: AGROPODNIK Želovce, s. r. o.

Agropodnik jsme převzali do správy s vizí synergické spolupráce s naším energocentrem v Želovcích. Podnik jsme postupně provedli restrukturalizací a nastavili jsme novou strategii zaměřenou na regenerativní zemědělství. Podnik tak dokáže lépe reagovat na změnu klimatu, která zemědělství v regionu silně ovlivňuje. Naše působení významně posílilo ekonomiku podniku, který se tak mohl vybavit nejmodernější technikou a zvětšit výměru hospodaření. Nyní jde o regionálně respektovanou farmu, která navíc poskytuje svoji moderní techniku formou služeb sousedním zemědělcům.

www.agropodnikzelovce.sk