Investiční projekty,
kterými žijeme

Zaměřujeme se na investice na území České republiky a Slovenska, tedy regionů, které chceme aktivně rozvíjet. Investujeme do projektů v oborech, které dobře známe a staráme se o společenský přesah naší činnosti.
U každé investiční příležitosti posuzujeme kromě obvyklých ekonomických parametrů také míru přidané hodnoty, kterou můžeme projektu dát.
Svým projektům jsme věrní, proto je většinou dlouhodobě provozujeme a aktivně řídíme. Výnosy investic v nich ponecháváme pro jejich další rozvoj.

NEMOVITOSTI

Seniorské rezidence

firma: Rezidence Cézava, s. r. o.

Budujeme síť soukromých seniorských rezidencí, které klientům poskytnou útulný domov i kvalitní péči. První z plánované sítě zařízení je Rezidence Cézava pro 250 klientů, kterou právě dokončujeme na okraji Brna.

Aktuálně máme hotovou hrubou stavbu a postupujeme s pracemi na interiérech. Dokončení stavby směřujeme do konce roku 2023. Následně zahájíme zkušební provoz, který nám umožní důkladně otestovat všechny aspekty rezidence. Z jara 2024 se těšíme na přivítání našich prvních klientů a přechod do plného provozu.

www.rezidencecezava.cz

Development

firma: ENKORY, a. s.

Společnost ENKORY, a.s. se zabývá developmentem rezidenčních nemovitostí v atraktivních venkovských oblastech po celé České republice. Pro klienty kompletně nachystá parcelu, aby si zde už jen mohli postavit svůj dům, nebo pro ně připraví parcelu rovnou i s rodinným domem k nastěhování, a to vše s precizní a obornou péčí a také s respektem ke krajině a stávajícím obyvatelům. ENKORY tak již pomohla bydlet desítkám rodin.

www.enkory.cz

Zemědělská půda

firma: HERAGRA, s. r. o.

Společnost HERAGRA se zabývá nákupem a dlouhodobou správou zemědělské půdy. Pomáhá tak Farmě Herálec stabilizovat základnu pozemků, aby půda zůstala v českých rukou a mohli na ní hospodařit místní farmáři. O půdu se stará v souladu se správnou zemědělskou praxí tak, aby kondice vlastněné půdy byla nejlepší možná.

www.heragra.cz

Projekční kancelář

firma: TOLZA, spol. s r. o.

Projekční kancelář se může při realizaci projektů opřít o více než 18leté zkušenosti ze stavební činnosti. TOLZA Vám pomůže nejen s projektováním, ale zařídí pro Vás i veškerá povolení, územní rozhodnutí atd. Projekty tvoří od návrhu po prováděcí projekt. Její služby už využila spousta obcí a veřejný sektor.

www.tolza.cz

VÝROBA

Výroba pelet

firma: VOSTOK s. r. o.

Firma VOSTOK vyrábí ekologický zdroj vytápění: dřevěné pelety a brikety, které dodává zákazníkům do několika zemí EU. Pelety VOSTOK jsou vyráběné z odkorněného smrku bez využití jakýchkoliv pojiv. Pelety VOSTOK vynikají kvalitou, což dokládá i certifikát ENPlus A1. VOSTOK ročně vyrobí víc než 15 000 tun pelet a přinese tak teplo domova více než 6 000 rodinám.

Výroba firmy VOSTOK je poháněna čistě ekologickou energií z obnovitelných zdrojů.

www.vostokpellets.sk

Průmyslová sušárna ovoce

firma: PETRUSKA, a. s.

PETRUSKA suší prvotřídní ovoce na nejmodernější sušící lince ve střední Evropě, a to za použití čistě ekologické energie z obnovitelných zdrojů. Kvalitu výroby dle přísných mezinárodních standardů dokládá certifikátem FSSC 22000. PETRUSKA je také certifikovaný výrobce BIO potravin. Výrobky PETRUSKY můžete ochutnat např. v müsli, ovesných kaších, sušenkách a čajích předních českých i evropských výrobců.

www.petruska-cz.cz

Výroba bioCNG

firma: GASEA, s. r. o.

GASEA vyrábí zušlechťováním bioplynu stlačený biometan, tzv. bioCNG, které slouží jako ekologické palivo v dopravě. Její výroba je poháněná čistě ekologickou energií z obnovitelných zdrojů. GASEA tak přispívá k ekologizaci hromadné dopravy a současně zvyšuje nezávislost České republiky na zemním plynu, který bioCNG nahrazuje. Na palivo od GASEI už najezdily autobusy v Jihlavě tisíce kilometrů.

www.gasea.cz

ENERGETIKA

Energocentrum Želovce

   

firmy: SELU, s. r. o., JURIKY, s. r. o.

Bioplynové elektrárny na Slovensku zpracovávají biomasu z blízkého regionu a produkují elektřinu o celkovém výkonu 2 MWe. Taková produkce energie vystačí k zásobování města velkého jako například blízký Veľký Krtíš. Zbytkové teplo z výroby je využito v blízké výrobně pelet. A digestát, který v bioplynové elektrárně vzniká jako druhotný produkt, slouží na blízkých polích jako hodnotné hnojivo, které zlepšuje půdní mikrobiom.

BPS MERYDEN, Herálec

firma: MERYDEN, a. s.

Bioplynová stanice o výkonu 840 kW umístěná v Herálci na Vysočině. Stanice zpracovává biomasu a druhotné produkty blízkého zemědělského podniku. Produkce MERYDENU by stačila na pokrytí spotřeby energie téměř poloviny nedalekého Humpolce. MERYDEN přispívá k péči o krajinu, zvyšuje zaměstnanost v regionu a zbavuje okolí zápachu díky brzké likvidaci těchto druhotných produktů anaerobní technologií. Navíc její přírodní hnojivo dodává šetrně živiny do půdy.

V roce 2023 se bioplynová stanice rozšířila o výrobu biometanu.

www.meryden.cz

FV elektrárny v CZ a SK

firmy: HUTIRA FVE - OMICE, a. s., IBOLIDEN, a. s., SPV Ľadovo 8, s. r. o., SPV Ľadovo 9, s. r. o.

V České republice a na Slovensku provozujeme celkem 9 MWe fotovoltaických elektráren, tedy nejčistšího zdroje elektrické energie. Naše elektrárny vznikly i na brownfieldech, které bylo třeba revitalizovat. Například fotovoltaickou elektrárnu OMICE jsme vystavěli ve vytěžené části kamenolomu. Naše elektrárny dlouhodobě dosahují výkony nad průměrem výroby fotovoltaických elektráren v našem regionu. Výkon našich fotovoltaických elektráren by stačil na pokrytí kompletní elektrické spotřeby dvou takových továren, jako má Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Farma Herálec

firma: Zemědělské obchodní družstvo v Herálci

Farma Herálec má v regionu více než šedesátiletou tradici v rostlinné i živočišné výrobě. Pečuje o kvalitu půdy na více než 1 250 ha, což je dvojnásobek průměrné farmy v ČR. Farma dlouhodobě dbá na zlepšování kvality půdy, zadržování vody v krajině a postupně přechází na regenerativní zemědělství. Kromě půdy se Farma s láskou stará i o 600 krav v několika střediscích. Můžete si tak pochutnat na jejich výborném mléku.

www.farmaheralec.cz

Agropodnik Želovce

firma: AGROPODNIK Želovce, s. r. o.

Agropodnik navazuje na dlouhodobou tradici polnohospodářství v regionu obcí Želovce, Záhorce a Olováry, kde se zaměřuje na rostlinou a živočišnou výrobu. Díky strategii regenerativního zemědělství každoročně zvyšuje podíl organicky hnojených pozemků, dodává do nich přirozené živiny a vrací do půdy důležitý uhlík. Agropodnik za dobu svého působení významně posílil svou ekonomiku, zvětšil výměru hospodaření a vybavil se nemodernější technikou. Díky výsledkům svého hospodaření a dobrým vztahům s ostatními subjekty je Agropodnik respektovanou farmou, která svoji moderní techniku poskytuje formou služeb i sousedním zemědělcům.

www.agropodnikzelovce.sk